رفتار‌های سمی که باعث نابودی زندگی مشترک می‌شود

ممکن است برخی از زوجین ازدواجشان کم کم از خوشی به رنجش تبدیل شود. زمانی که به گذشته نگاه می‌کنیم، متعجب می‌شویم که در کجا، اوضاع بهم ریخته است. با توجه به اینکه نرخ طلاق در جهان حدود ۴۴ درصد است، به جرات می‌توان گفت رفتار‌هایی در زوجین وجود دارد که برای ازدواج آن‌ها سمی ادامه مطلب