رژیم گیاه‌خواری می‌تواند خطر افسردگی را افزایش دهد

برای ورود به کارگاه رفع پرخوری و چاقی روی دکمه روبرو کلیک کنید.

ایجاد وبینار (ویژه مدرسین)

رژیم گیاه‌خواری می‌تواند خطر افسردگی را افزایش دهد

پژوهشگران در یک مطالعه مروری ارتباط رژیم گیاه‌خواری و افسردگی را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه عنوان شد که رژیم گیاه‌خواری می‌تواند خطر افسردگی را افزایش دهد؛ ولی با این حال مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.
در سال‌های اخیر تمایل افراد به مصرف غذاهای با پایه گیاهی افزایش یافته است. با توجه به این‌که این نوع رژیم غذایی، در تامین نیازهای افراد محدودیت‌هایی دارد، ضروری است که ارتباط آن با بیماری‌های روانی مانند افسردگی مورد بررسی قرار گیرد.
بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری سیستماتیک و فراتحلیل، مطالعات انجام‌شده در خصوص ارتباط رژیم غذایی گیاه‌خواری با افسردگی را مورد بررسی قرار دادند و پایگاه‌های داده بین‌المللی تا تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۰ جستجو شدند.
بررسی‌های این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی گیاه‌خواری می‌تواند خطر ابتلا به افسردگی را تحت تأثیر قرار دهد. این ارتباط به این صورت است که تبعیت از رژیم غذایی شبه‌گیاه‌خواری (که گاهاً با مصرف گوشت قرمز یا سفید توأم است)، باعث افزایش خطر ابتلا می‌شود ولی رژیم گیاهخواری حاوی شیر و تخم مرغ ارتباطی ندارد.

بررسی‌های این متاآنالیز نشان داد که پیروی از یک رژیم غذایی گیاه‌خواری در مقایسه با همه چیزخواری با ۵۳ درصد خطر افسردگی بیشتر همراه است. تجزیه و تحلیل خطر افسردگی حاکی از آن بود که نتایج به نوع رژیم گیاه‌خواری و کشوری که مطالعه در آن انجام شده است، بستگی دارد.
در مطالعاتی که رژیم غذایی نیمه گیاه‌خواری را بررسی کرده‌اند و مطالعات انجام‌شده در اروپا و ایالات متحده بین رژیم گیاه‌خواری و افسردگی رابطه مثبت وجود داشت؛ اما در گیاه‌خوارانی که رژیم غذایی حاوی شیر و تخم‌مرغ مصرف می‌کردند و مطالعات کشورهای آسیایی، ارتباطی بین افسردگی و این رژیم غذایی نبود.
پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: بر اساس این نتایج؛ رژیم گیاه‌خواری به طور قابل‌توجهی خطر افسردگی را افزایش می‌دهد. با این حال، یافته‌های حاصل از مطالعات قبلی؛ کافی نیستند و مطالعات بیشتری برای بررسی رژیم گیاه‌خواری و ارتباط افسردگی مورد نیاز است.
در انجام این مطالعه عرفان صادقی و فهیمه حقیقت‌دوست؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سیاوش فاضلیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، به همراه سمیه فیروزی؛ از بیمارستان گرافتون استرالیا با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه، فروردین‌ماه سال جاری (April 2021) به صورت مقاله علمی با عنوان «پیروی از رژیم گیاهخواری ممکن است خطر ابتلا به افسردگی را افزایش دهد: مرور سیستماتیک و متاآنالیز مطالعات مشاهده‌ای» در ژورنال Nutrition Reviews منتشر شده است.

نمادهای اعتماد

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سامانه دریاب است